Hemsidan är sponsrad av

  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Instagram Ikon

Postbeskrivningar

Styrelsen

Styrelsen i ett nötskal

Styrelsen är sektionens högsta verkställande organ och en semi-permanent del av Bibblans dekor. Den består av åtta STS-studenter som under en del av sin studietid valt att ta ett extra stort ansvar för sektionens (och indirekt programmets) väl och ve.

 

Styrelsens uppgifter

Styrelsen finns till för att uppmuntra en god sammanhållning och en positiv anda inom STS-sektionen- och programmet. Styrelsens ansvarsområden är fastslagna i stadgarna. Ett urval av dessa är att planera, leda och fördela arbetet inom sektionen, verkställa av stormöte fattade beslut, förvalta föreningens tillgångar och kontinuerligt informera föreningens medlemmar om den löpande verksamheten.

 
Vad som krävs av en styrelseledamot

Som medlem i styrelsen är du först och främst en lagspelare. Du har dels ett ansvar för de specifika uppgifterna kopplade till din post, dels ett minst lika viktigt ansvar för att ni som styrelse uppfyller de mål ni gemensamt satt upp för er styrelsetid.

 

Vad du får ut av att engagera dig i styrelsen

Erfarenhet av styrelsearbete, en möjlighet att förändra sektionen till det bättre, inblick i hur olika typer av organisationer fungerar (föreningen, kåren, universitet), insikter i långsiktigt utvecklingsarbete, lära känna folk från olika årskurser, praktisk praktik i representation av STS-sektionen, erhålla något coolt på CV:t, en känsla av tillhörighet och sammanhang, sätta din unika prägel på STS-kioskens sortiment, bli bundis med Elísabet och häSTSen, förtur till kräftskivan och SM-gasquen etc. etc.…

Styrelsens ledamöter

Ordförande

I ett nötskal?

Som ordförande är din främsta uppgift att leda styrelsens arbete. Du är “spindeln i nätet” som med en tydlig blick för helheten leder era gemensamma åtaganden framåt.

 

Postens uppgifter

Dina arbetsuppgifter som ordförande varierar stort, och i mångt och mycket bidrar du där du behövs och till det det du drivs av! Några tydliga kärnuppgifter är dock att planera och leda styrelsens gemensamma möten, att arbeta proaktivt med att sätta gemensamma mål i styrelsen och följa upp dessa och att ge dina styrelsekollegor de bästa förutsättningarna så att de kan skina fullt ut i sina roller. Det är även din uppgift att vara sektionens ansikte utåt, något du bland annat gör i samverkan med andra sektionsföreningars ordföranden genom UTN:s Ordföranderåd, samt att tillsammans med kassör vara föreningens firmatecknare.

 

Vad som krävs av dig

För att ge ledamöterna och engagerade i föreningen förutsättningarna att samarbeta och fungera på bästa sätt, bör du ha ödmjukhet och goda kunskaper i koordinering och delegering. Då de andra styrelseposterna är mer specifikt inriktade inom sina respektive områden behöver du kunna lyfta blicken och aldrig tappa den gemensamma bilden. Att kunna balansera kortsiktiga med långsiktiga mål är en konstant balansgång.

 
Vad du får ut

Att vara ordförande i en studentförening som STS är en enormt utvecklande uppgift som ger dig möjlighet att utveckla ditt ledarskap och din organisationsförmåga. Rollen blir mycket vad du gör den till, vilken är en fantastisk chans för dig som drivs av att utveckla både en organisation och andra runt omkring dig!

Sekreterare

I ett nötskal?

Som sekreterare är din huvudsakliga uppgift att tillhandahålla information! Detta görs framför allt genom att föra protokoll på styrelsemöten, stormöten och studieråd, samt skriva och maila ut nyhetsbrev en gång varannan vecka till sektionens medlemmar.

 
Postens uppgifter

Styrelsen och sektionens medlemmar törstar efter relevant information, och det arbetet ligger som sagt på dig. Sekreterarens uppgifter är relativt kontinuerliga, men kan utformas efter smak och tycke. Tillsammans med marknadsföringsansvarig har du även hand om PR-verket bestående av hemsideansvarig, rekryteringsansvarig, merchansvarig och sektionsfotografen. Utöver det ovan nämnda ansvarar också sekreteraren för sektionens arkiv, det fysiska såväl som det på Google Drive.  

 

Vad som krävs av dig

Ägandet av en dator! Som du kan skriva på! Utöver det kan ett kontinuerligt planerande vara bra, samt flinka fingrar på tangenterna, lyhördhet och en rimlig koncentrationsförmåga.

 

Vad du får ut

Chansen att utveckla dina organisatoriska förmågor och ditt kreativa tänkande, samt möjligheten att arbeta tillsammans i en härlig grupp!

 

Klubbmästare

I ett nötskal?

Som klubbmästare ansvarar du för klubbverket och dess event. Du anordnar festliga tillställningar för sektionens medlemmar och ser till att de alltid har något kul att se fram emot.

 

Postens uppgifter

Du kommer ha veckovisa möte där du tillsammans med klubbverket planerar och förbereder event av olika slag och i olika storlek. Allt från parkhäng till gasque till fulsittning till beer-pong turnering. Arbetsuppgifterna inför olika event skiljer sig mycket och fördelas på hela klubbverket. Vanliga arbetsuppgifter är spexskrivning, matlagning, marknadsföring, budgetplanering och nationskontakt. Du som klubbmästare är ansvarig för att se till att saker blir gjort och ska ha en överblick över allt. En del event anordnas tillsammans med andra sektioner och för dessa blir du ansvarig för samarbetet mellan de involverade.

 

Vad som krävs av dig

Du bör vara duktig på att planera och klara av att ha många bollar i luften. Du måste kunna arbeta bra i grupp. Att du tycker det är kul att träffa nya människor, vara kreativ och organisera är också bra!

 

Vad du får ut

Du lär dig mer om att leda en grupp i projekt. Du blir proffs på att organisera stora evenemang. Du får lära känna väldigt mycket nytt folk och knyta kontakter både inom sektionen och med personer på andra utbildningar.

 

Utbildningsansvarig

I ett nötskal?

Som utbildningsansvarig leder du studiebevakningen inom sektionen i syfte att förbättra utbildningen och du ser till att alla studenter har chansen att komma till tals. Detta är en förutsättning för programmets utveckling och en mycket viktig uppgift.

 

Postens uppgifter

Du skall ta emot studenternas synpunkter på utbildningen och framföra dessa till universitetet samt följa upp att de leder till åtgärder. Detta sker genom regelbundna möten och genom att hjälpa programmet att få in svar på kursutvärderingar. Till din hjälp har du en studentrepresentant från varje klass som du själv utser. Som utbildningsansvarig är du också ledamot av programrådet, som fungerar som STS-programmets styrelse, och UtbU, som är UTNs utskott för studiebevakning.

 
Vad som krävs av dig

Arbetet sker genom möten på många olika instanser och nivåer, vilket innebär att du bör vara talför, konstruktiv och tålmodig.

 
Vad du får ut

Du får på träna att organisera öppna möten och företräda andra människor i ett förbättringsarbete. Du får en inblick i hur universitetet fungerar och hur programmet utvecklas samt chans att påverka detta.

 

Studiesocialt och internationellt ansvarig

I ett nötskal?

Som studiesocialt och internationellt ansvarig är du personen som får sektionens välmående att blomstra genom ditt arbete kring arbetsmiljörelaterade och sociala frågor.

 

Postens uppgifter

Studiesocialt och internationellt ansvarig är med i UTN:s studiesociala utskott och internationella utskott. Du ansvarar för rekrytering av sektionens bollplank och deltar i bollplanksmöten med programansvariga. I utskottens och mötena berörs studenternas fysiska och psykiska välmående och här har du möjlighet att påverka. Du anordnar roliga evenemang såsom pluggfikor och syjuntor som ämnar att bidra till sektionens sammanhållning. Du fyller också en viktig funktion i att sammanföra de engagerade på sektionen genom olika riktade event. Du är även kontaktperson för SpoTiS och STS kör.

 
Vad som krävs av dig

En vilja att göra sektionens medlemmars studietid ännu bättre! Som person är det därför bra att lyhörd för åsikter om vad som borde förändras inom arbetsmiljön. Du bör även tycka det är roligt att anordna event för sektionen.

 
Vad du får ut

Detta är posten där du både lär dig att studiebevaka men också att anordna roliga event. Efter ett år på posten kommer du vara bra på att jobba på olika plan samt föra fram din åsikt.

 

Kassör

I ett nötskal?

Som kassör är du en drivande och vital del av sektionen – utan dig kan inga event ske! Du sköter den dagliga ekonomin i sektionen och ser till att pengar kommer och går dit de ska.  

 

Postens uppgifter

Kassören hanterar allt som hör till den löpande ekonomin i sektionen. Du har stor inverkan vid planering och utförande av sektionens arbete genom ekonomisk styrning såsom budgetläggning och bokslut. För detta har stöd i sektionens revisor och revisorssuppleant, samt UTN:s kassörsråd. Eftersom du är den som sköter all ekonomisk hantering innebär det att du har kontakt med alla sektionsengagerade som anordnar evenemang och därmed har insyn och påverkan i nästan allt som sker inom sektionen.  

 
Vad som krävs av dig

Som kassör är du noggrann, ansvarstagande och gillar att planera och visualisera framtiden.

 
Vad du får ut

Du får kunskaper i allt som har med en organisations ekonomiska hantering att göra, som ett exempel från en FEK-bok fast på riktigt! Du kommer att ha många administrativa uppgifter, men det hindrar dig inte från att delta i övriga styrelseåtaganden, såsom att anordna evenemang, om du känner för det!  

 

Marknadsföringsansvarig

I ett nötskal?

Som marknadsföringsansvarig är ditt främsta uppdrag att bygga STS varumärke, både inom och utanför sektionen.
 

Postens uppgifter

Din uppgift är att jobba tätt med PR-verket som består av hemsideansvarig, merchansvarig och sektionsfotografer där det är du och sekreteraren som delegerar ut uppgifter. Det är även du som sitter som kontaktperson för nämnda poster. Du ska se till att STS-relaterade event fotograferas och marknadsförs, att merch finns tillgängligt och att sociala medier uppdateras med relevant information. Det är en post med väldigt fria händer så mycket är upp till dig vad du vill göra - det är din kreativitet som sätter gränsen!
 

Vad som krävs av dig

Det som krävs av dig är att du är kreativ och vågar tänka utanför boxen! Ett brinnande intresse för att hela tiden sträva efter att STS ska få den uppmärksamhet som programmet förtjänar.
 

Vad du får ut

I och med att du kommer sitta med huvudansvar över PR-verket lär du dig att vara ”spindeln i nätet” och ha många bollar i luften samtidigt.

 

Arbetsmarknads- och alumnansvarig

I ett nötskal?

Som arbetsmarknads- och alumnansvarig är du STS-sektionens främsta ansikte gentemot arbetsmarknaden. Du ansvarar för att etablera och underhålla olika samarbeten mellan studenterna på programmet, alumnerna från programmet och blivande arbetsgivare.

 

Postens uppgifter

Postens huvudsakliga uppgifter är att hålla god kontakt med STS alumnförening, anordna företagsevent och marknadsföra programmet gentemot företag. I korthet vill du skapa maximalt värde för studenterna genom relevanta och för sektionen inkomstbringande företagsevent. Som arbetsmarknads- och alumnansvarig representerar du STS-sektionen i UTN:s Arbetsmarknadsutskott och i UTN:s Sponsråd, samt är kontaktperson för SM-generalerna

Vad som krävs av dig

Som person ska du vara bekväm med att ha mejl- och telefonkontakt med företag. Du gillar att planera och genomföra event och du brinner för att sälja in STS med rätt pitch.

 
Vad du får ut

Under ditt år på posten bygger du ett brett kontaktnät med många värdefulla kontakter i arbetslivet. Detta ger även goda insikter om hur arbetsmarknaden för en student från STS-sektionen ser och kommer att se ut. Gillar du att sälja och tycker det är kul med nätverkande är den här posten otvivelaktligen rätt för dig.

 

Övriga förtroendevalda poster

STS-sektionens valberedning

I ett nötskal?

Som medlem i valberedningen är du med och ansvarar för sektionens rekrytering av sektionsengagerade under vår- och novembermöte.

Postens uppgifter

Valberedningens uppgifter är den coola äran att från postsök till stormötens slut ansvara för rekrytering av sektionsengagerade. Detta innebär informationsspridning om sökbara poster, anordna valfläsk, läsa ansökningar och skriva nomineringar. Valberedningen ansvarar även för att ta fram nomineringar till STS-priset och för dess utdelning. Som sammankallande i valberedningen är du drivande i gruppens arbete.

 

Vad som krävs av dig

Det är bra att ha en känsla för rekrytering samt en vilja att tillsätta rätt person till rätt post.

 

Vad du får ut

En rolig tid inom valberedningen samt utökade kunskaper inom rekryteringsprocesser.

 

UTN:s valberedning

I ett nötskal?

Som ledamot i UTN:s valberedning är du med och sållar fram morgondagens kandidater till olika poster inom UTN.

 
Postens uppgifter

Alla sektionerna på TekNat-fakulteten har en representant i UTN:s valberedning. Som ledamot i valberedningen får du vara med och hitta passande kandidater till poster inom UTN:s styrelse, ledningsgruppen samt projekt- och vice projektledare till kommittérna. Du får en god inblick i UTN:s uppbyggnad och får träffa andra sektioners engagerade. Som valberedare i UTN bär du STS:s mandat och ansvarar för att bidra till att bygga en välfungerande kår med rätt personer på rätt plats.

 

Vad som krävs av dig

Större delen av arbetet är koncentrerat till ungefär två helger per termin, och då krävs det att du närvarar. Utöver det krävs vilja: vilja att vara en god representant för STS gentemot de andra sektionerna, vilja att möta andra människor, samt vilja att göra UTN till det bästa det kan bli (tidigare engagemang inom UTN är inget krav).  

 
Vad du får ut

En social post, stor inblick i UTN, och ett ypperligt tillfälle att träffa och lära känna studenter utanför STS (även om STS:are räcker lång väg).

 

Revisor (samt suppleant)

I ett nötskal?

Som revisor granskar och kontrollerar du styrelsens arbete och sektionens skötsel av ekonomin.

 

Postens uppgifter

Din viktigaste uppgift är att göra en årsredovisning för ditt verksamhetsår som presenteras på nästkommande års vårmöte. Dessförinnan ska en revision göras och protokoll från styrelsemöten granskas.

 

Som suppleant hjälper du den ordinarie revisorn och hoppar in vid behov.

 

Vad som krävs av dig

Noggrannhet och ärelighet, intresse för ekonomi är ett klart plus.

 

Vad du får ut

Värdefulla insikter om hur ekonomin kan skötas i en ideell förening, med en konkret och praktisk erfarenhet av att granska många av de delar som ingår i dess verksamhet. Mycket CV-vänliga meriter med andra ord!

 

FUM-ledamot (samt suppleant)

I ett nötskal?

Som ledamot i FUM, Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige, är du med och fattar beslut i UTN:s högst beslutande organ och får vara med och påverka UTN:s framtid.

 
Postens uppgifter

Den sammankallande FUM-ledamoten för STS ansvarar för att möten med sektionens ledamöter sker, håller kontakt med övriga ledamöter i FUM, och kommunicerar till sektionens medlemmar om vad som försiggår i UTN. Att vara sammankallande för STS-representanterna i FUM är därför en viktig roll och denne är huvudansvarig för att föra fram STS:s åsikter samt engagera vår sektion i pågående frågor inom FUM. Besluten rör t.ex. budget, val av styrelseposter och strategiska mål.

 

Som suppleant deltar du på förmöten och deltar i FUM när någon av de ordinarie ledamöterna inte har möjlighet att närvara.

 

Vad som krävs av dig

Att du deltar i FUM:s sammanträden som inträffar tre gånger per termin. Fördelaktiga egenskaper är t.ex. nyfikenhet, tålmodighet och kritiskt granskande.

 

Vad du får ut

Ett lärorikt arbete mellan två dimensioner: UTN och STS-sektionen!

 

SM-generaler

I ett nötskal?

Som SM-general är det din uppgift att tillsammans med två andra SM-generaler anordna den årliga SM-veckan i början av vårterminen. SM-veckan är det event under året som drar in absolut mest pengar till STS-sektionen och är extremt uppskattat av alla inblandade.

 
Postens uppgifter

Du söker posten enskilt och väljs därmed utifrån din enskilda ansökan. Valberedningen strävar efter att sätta ihop en mångfacetterad grupp. Veckan består av olika evenemang, till exempel lunchföreläsningar, en alumnträff, casekvällar, inspirationsföreläsningar och andra aktiviteter som rör STS-området, och avslutas med en storslagen gasque. Arbetsuppgifterna är varierande och rör stort som smått: allt från budgetering och företagskontakt till gasqueplanering och marknadsföring. Allt arbete sker främst av SM-generalerna, men med hjälp och stöttning av styrelsen i den mån generalerna önskar.  

 
Vad som krävs av dig

Förmåga att organisera, socialisera och planera. Om du kan ha många bollar i luften är posten som SM-general perfekt för dig.

 
Vad du får ut

Förutom att posten är en väldigt stark merit på CV:t så är den dessutom oerhört lärorik och rolig!

 

Styrelsevalda poster

Hemsideansvarig

I ett nötskal?

Som hemsideansvarig arbetar du med underhåll av sektionens hemsida. Du har hand om både hemsidans utformning och innehåll.

 
Postens uppgifter

Marknadsföringsansvarig för sektionen ansvarar tillsammans med resten av styrelsen för att uppdatera dig angående information som håller sektionens hemsida levande. Som hemsideansvarig är du en del av PR-verket.

 

Vad som krävs av dig

Grundkunskaper i JavaScript och Wix APIs är meriterande även om det inte är ett krav. Det viktigaste är att du är intresserad av att lära dig och att du tycker det är kul med hemsidor!

 

Vad du får ut

Som hemsideansvarig har du en unik möjlighet att göra i princip vad du vill med sektionens hemsida. Du kan bygga ut den från grunden upp eller justera småsaker du stör dig på. Du får vara en del av sektionens PR-arbete och ha kontinuerlig kontakt med styrelsen och andra som intresserar sig för sektionens hemsida.

 

Sektionsfotograf

I ett nötskal?

Som sektionsfotograf ansvarar du för att föreviga STS-sektionens medlemmar och event på bild.

 
Postens uppgifter

Du skall fotografera i flera olika sammanhang, allt från CV-bilder och klassfoton till mingelbilder från lunch-event, SM-gasquen och STS:s kräftskiva. Som fotograf är du en del av PR-verket.

 

Vad som krävs av dig

En kamera och ett intresse av att fotografera.

 
Vad du får ut

Du får erfarenhet av att jobba tillsammans med en grupp mot ett gemensamt mål. Du får även plats till alla event du fotograferar.

 

SporTiS

I ett nötskal?

Som SporTiS ansvarar du för att anordna alla möjliga sorters idrotts- och friluftsaktiviteter för sektionens medlemmar. SporTiS sköts vanligtvis av två tillsatta poster.

 

Postens uppgifter

Posten som SporTiS ger dig stor frihet att anordna de aktiviteter du tycker är kul och som bidrar till en positiv gemenskap bland studenterna inom sektionen. Vanligtvis anordnas en idrottsaktivitet varje vecka, men SporTiS basar även för aktiviteter vid bl.a stormöten och mottagningsveckorna.

 

Vad som krävs av dig

Inspiration och vision kring hur du vill utveckla SporTiS och locka fler deltagare till dessa aktiviteter, samt ett kontinuerligt planerande av veckovisa aktiviteter.

 
Vad du får ut

Glädje, endorfiner och utvecklade gruppledarförmågor (samt en rippad beach body)!

 


 

Rekryteringsansvarig

I ett nötskal?

Vill du vara STS röst och ansikte utåt inom och utanför universitetet? Då ska du söka posten som rekryteringsansvarig!

 

Postens uppgifter

I posten ingår att representera STS på uppdrag av universitetet. Mycket kontakt sker därför med TekNat samverkans- och PR-samordnare. Du är den person som nyfikna gymnasieelever kan kontakta om de undrar vad STS egentligen är och du samordnar även event som att “skugga en STS-student” och rekrytering av STS-representanter till universitetsdagen.

 

Vad som krävs av dig

Du är en person som uttrycker dig väl i tal och skrift samt brinner för att fler ska vilja plugga STS. Med en träffsäker hisspitch om STS kommer du långt!

 

Vad du får ut

En insyn och påverkan i hur universitetet rekryterar studenter, erfarenhet av att träna på att presentera koncept i tal och skrift samt möjligheten att träffa en massa nya, härliga framtida STS:are!

 

Merchansvarig

I ett nötskal?

Som merchansvarig bär du största ansvaret för att hålla sektionens kollektion vid liv. Form, färg och design är dina ledord.

 

Postens uppgifter

Merchansvarig sitter som en del i sektionens PR-verk. Din roll innefattar att du har det yttersta ansvaret för/i samråd med marknadsföringsansvarig att sektionsmerchandise designas, beställs in och säljs. Egentligen finns alla möjligheter i världen så länge kreativiteten finns. Allt från att gå loss på tygmärken till någon helt ny produkt!

 
Vad som krävs av dig

Du ska vara en kreativ person med intresse för just merch! Du ska inte vara rädd för att testa nya saker.

 

Vad du får ut

Du får möjligheten att sätta din visuella prägel på programmet! Det du gör ses och uppskattas av alla.