Välkommen blivande student!

Har du klickat in dig här är du förhoppningsvis lite nyfiken på vilka vi är och vad vi gör. Vi är STS-sektionen, en förening som är startad och drivs av oss studenter på STS-programmet. STS står för System i Teknik och Samhälle, och programmet är ett 5-årigt civilingenjörsprogram som finns på Uppsala universitet. Utbildningen erbjuder breda kunskaper inom teknik men även samhällsvetenskapliga ämnen inom flera olika discipliner.

Att läsa på programmet innebär mycket mer än studier.

Engagerade i sektionen på programmet arrangerar fester, pubrundor, företagsevent och en massa andra saker som finns för att göra studietiden roligare. Det är heller inte ovanligt att det arrangeras banqueter och sportrelaterade aktiviteter. Förutom företagsevent har STS också andra evenemang, såsom arbetsmarknadsveckor, Case-kvällar och examensjobbs-event, för att hjälpa våra studenter att förbereda sig inför arbetslivet efter examen.​

 

På den här sidan kommer du få mer information om vad programmet innebär, och hur det är att vara student i Uppsala!

Vad är STS?

Framtidens samhälle behöver teknik som möter människans komplexa och mångfacetterade behov. STS är civilingenjörsprogramet som kombinerar avancerad matematik, systemteknisk spets och samhällsrelevant humaniora för att lösa dessa tvärvetenskapliga systemutmaningar.

 

För närvarandet finns programmet endast vid Uppsala universitet.

STS i programmets namn står för System i Teknik och Samhälle, och fokus i utbildningen ligger på att utbilda civilingenjörer som förstår hur teknisk utveckling och användandet av teknik i samhället går till, ingenjörer som tänker kritiskt kring dessa frågor samtidigt som de besitter tekniska kunskaper motsvarande en vanlig civilingenjör. Ny teknik och tekniska produkter ingår allt oftare som delar av större system eller nätverk. Detta medför ett ökat behov av personer som kan se teknikutveckling och teknikspridning i ett större sammanhang – hur vårt sätt att använda teknik styrs av till exempel historiska, ekonomiska och politiska faktorer. STS-ingenjören är en civilingenjör med blick för de stora sammanhangen.

STS-programmet syftar till fördjupad kunskap om, och förståelse för teknik och dess funktion i samhället. Under utbildningen studeras teknik ur många aspekter, inte bara hur man konstruerar teknik och hur den fungerar, utan också hur sambanden mellan teknikutveckling och teknikanvändning ser ut. Teknisk utveckling är inte en isolerad företeelse, utan den är en del av samhället, och påverkas av många faktorer, t ex ekonomi och kultur.

Fokus ligger på hantering och utveckling av komplexa system och de möjligheter och svårigheter som kan uppstå vid integrering av sådana i samhället. STS-studenterna utbildas i klassisk problemlösning, men analyserar och utreder även hur och varför problem kan uppkomma. Detta ger goda möjligheter att förutse problem och eliminera olika former av ”flaskhalsar”. Förmågan att ta hänsyn till fler faktorer än de rent tekniska ger dem stora möjligheter att till exempel delta i och leda projekt ”från ax till limpa”.

Är du intresserad och vill veta mer? Ta en titt här, på programmets hemsida, där en mer komplett beskrivning ges.