top of page

tors 04 nov.

|

Ångström

Kursutvärderingsbattle HT21

Det har äntligen blivit dags igen för utbildningsutskottets kursutvärderingsbattle - på plats! Det ska avgöras vilken sektion som är terminens kursutvärderingsmästare på Teknat!

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Kursutvärderingsbattle HT21
Kursutvärderingsbattle HT21

Tid och plats

04 nov. 2021 12:00

Ångström, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala, Sverige

Om evenemanget

Det har äntligen blivit dags igen för utbildningsutskottets kursutvärderingsbattle - på plats! Det ska avgöras vilken sektion som är terminens kursutvärderingsmästare på Teknat!

Under lunchen den 4:e november kommer alla sektioner kunna delta i kursutvärderingsbattle för att avgöra vilken sektion som kursutvärderar mest!

Tävlingen går helt enkelt ut på att man kursutvärderar kurserna från den gångna perioden och att man sedan, via ett formulär, bekräftar att man kursutvärderat för att delta. Alla sektioner har en föreslagen plats de ska gå till för att delta och tävlingen pågår mellan klockan 12:00 och 13:15!

De föreslagna klassrummen är;

(Ångström)4004: Q, NVL, NVK (Ångström)4005: F, I (Ångström)4006: STS, W (Ångström)4007: K, IT (Ångström) 80121: E, ES (Ångström) 80127: X, H (Ångström) 80115: NVF, DV (Ångström) 80109: BAS, NVM (EBC) Lärosal 6: NVB, X, NVL (Geo) Norrland 1: NVG, W (SLU) återkommer med rum: W, ES

Den sektion som vinner kommer få priser att lotta ut inom sektionen men misströsta inte om din sektion inte tar hem titeln som Teknats kursutvärderingsmästare, det lottas även ut en garanterad plats på Jubileumsbalen 26:e februari bland samtliga deltagare!

Vi ses den 4:e november på höstens kursutvärderingsbattle!

Detta event anordnas av Uppsala teknolog- och naturvetarkårs utbildningsbevakare genom utbildningsutskottet.

------------------------------------------------------------------------------

It's finally time for the Education Committee's course evaluation battle - at campus again! It’s time to decide which section is course evaluation master at Teknat for the semester!

During lunch on November 4th, all sections will be able to participate in the course evaluation battle to decide which section evaluates the most!

The competition is about evaluating the courses from the previous period and then, by a form, confirming that you have evaluated the courses to participate. All sections have a recommended place they can go to participate and the competition takes place between 12:00 and 13:15!

The recommended classrooms are; (Ångström)4004: Q, NVL, NVK (Ångström)4005: F, I (Ångström)4006: STS, W (Ångström)4007: K, IT (Ångström) 80121: E, ES (Ångström) 80127: X, H (Ångström) 80115: NVF, DV (Ångström) 80109: BAS, NVM (EBC) Lärosal 6: NVB, X, NVL (Geo) Norrland 1: NVG, W (SLU) tba: W, ES

The winning section will receive prizes within the section but do not despair if your section does not take home the title of Teknat's course evaluation champion! There will also be one guaranteed seat at the Anniversary ball February 26th randomly picked!

See you on November 4th at the autumn course evaluation battle!

This event is organized by Uppsala Union of Engineering and Science Students through the Education Committee.

Dela detta evenemang

bottom of page