top of page

SEKTIONEN

ENGAGERADE

STS-sektionen skulle inte ha mycket till existensberättigande om det inte vore för alla som frivilligt ställer upp och jobbar för att öka trivseln på sektionen, skapar bättre sammanhållning och ser till att just dina kurser känns givande och viktiga för dig att läsa. Under den här fliken kan du se vilka som är engagerade i år och hitta kontaktuppgifter till dem. 

Vill du engagera dig?

Klicka här och se vad du kan göra!

Styrelsen 2023

Matviy Khotyaintsev

Matviy Khotyaintsev

Ordförande sts-ordf@utn.se

Amanda Nilsson

Amanda Nilsson

Kassör/vice ordförande sts-kassor@utn.se

Marie Stjernholm

Marie Stjernholm

Sekreterare sts-sekreterare@utn.se

Stephanie Nyberg

Stephanie Nyberg

Marknadsföringsansvarig sts-pr@utn.se

David Malmberg

David Malmberg

Klubbmästare sts-klubb@utn.se

Gabriella Birkenfalk

Gabriella Birkenfalk

Klubbmästare sts-klubb@utn.se

Emelie Edberg

Emelie Edberg

Arbetsmarknads- och alumnansvarig sts-arb@utn.se

Ludvig Wengström

Ludvig Wengström

Utbildningsansvarig sts-utb@utn.se

Louise Stensvad

Louise Stensvad

Studiesocialt och internationellt ansvarig sts-soc@utn.se

Sofia Af Ekenstam

Sofia Af Ekenstam

Sportansvarig

Företagsverket

  • Instagram
Vendela Larsson

Vendela Larsson

Arbetsmarknads- och alumnansvarig

Matilda Bröms

Matilda Bröms

Företagsverkare

Sven Bohleber

Sven Bohleber

Företagsverkare

Anna Ekstrand

Anna Ekstrand

Företagsverkare

Albin Thörnblom

Albin Thörnblom

Företagsverkare

Josefine De Marie

Josefine De Marie

Företagsverkare

Klubbverket

Klubbverket

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Zebastian Lundgren

Zebastian Lundgren

Klubbmästare

David Malmberg

David Malmberg

Klubbmästare

Emma Göransson

Emma Göransson

Klubbverkare

Hanna Larsson

Hanna Larsson

Klubbverkare

Edvin Gantelius

Edvin Gantelius

Klubbverkare

Sebastian Rendel

Sebastian Rendel

Klubbverkare

Gabriella Birkenfalk

Gabriella Birkenfalk

Klubbverkare

Victor Ileklint

Victor Ileklint

Klubbverkare

Carolina Löfgren

Carolina Löfgren

Klubbverkare

Yra Öbrink

Yra Öbrink

Klubbverkare

PR-verk

PR-verket

Stephanie Nyberg

Stephanie Nyberg

Marknadsföringsansvarig

Marie Stjernholm

Marie Stjernholm

Sekreterare

Frida Jacobsson

Frida Jacobsson

Rekryteringsansvarig

Anna van Krieken

Anna van Krieken

Sektionsfotograf

Ebba Holvila Andersson

Ebba Holvila Andersson

Sektionsfotograf

Molly Börjes

Molly Börjes

Merchansvarig

Sanna Gunnarsson

Sanna Gunnarsson

Hemsideansvarig

SporTiS

Sportverket

  • Instagram
  • Facebook
Sofia af Ekenstam

Sofia af Ekenstam

Sportansvarig

Konstantinos Kehagias

Konstantinos Kehagias

Sportansvarig

Hugo Ericsson

Hugo Ericsson

Sportverkare

Maja Reerslev

Maja Reerslev

Sportverkare

Kalle Olsson

Kalle Olsson

Sportverkare

Clara Thimstrand

Clara Thimstrand

Sportverkare

Victor Garcia Blombäck

Victor Garcia Blombäck

Sportverkare

Hanna Werre

Hanna Werre

Sportverkare

Bollplank/skyddsombud

Programrådsrepresentanter

Har du några synpunkter kring dina kurser eller föreläsare? Kontakta din kursrepresentant så tar de vidare dina synpunkter till sektionens utbildningsansvariga samt föreläsare!

Klass

STS1A

STS1B

STS1C

STS2A

STS2B

STS2C

STS3IT

STS3E

STS4IT

STS4E

STS5IT

STS5E

MILI1
MILI1
MILI2
MILI2

Namn

Estelle Corneman
Smilla Parkler 
Elvin Agneborg

Ida Hedberg

Sanna Gunnarsson

Rickard Anner

Julia Ploman
Hanna Lundin
Kalle Olsson 
Maya Linder
Ida Hallengren
Olivia Stålnacke 

Victor Guzmán

Mazen Al-Hakimi

Julian Strömqvist

Jerry Faisal

Mail för kontakt

corneman.estelle@gmail.com
smilla.parkler@gmail.com
elvin.agneborg@gmail.com
ida-hedberg@hotmail.com
sanna.gunnarsson@gmail.com 
rickard_anner@hotmail.com
julia.ploman@gmail.com
hanna.lundin99@gmail.com
karlleolsson@gmail.com
mayalin2001@hotmail.se
hallengren.ida@gmail.com
oliviastalnacke@gmail.com

kommer

kommer

kommer

kommer

Programrådet

Bollplank/skyddsombud

Klass

STS1A

STS1B

STS1C

STS2A

STS2B

STS2C

STS3E

STS3IT

STS4E

STS4IT

STS5E

STS5IT

Namn

Sebastian Rendel

Marie Stjernholm

Yra Olsen Öbrink

Emelie Edberg

Louise Stensvad

Olivia Lundbergh

Isabelle Kembro

Marcus Romedahl

Marius Vangeli

VAKANT

Linnea Abrahamsson

VAKANT

bottom of page