top of page

SEKTIONEN

ENGAGERADE

STS-sektionen skulle inte ha mycket till existensberättigande om det inte vore för alla som frivilligt ställer upp och jobbar för att öka trivseln på sektionen, skapar bättre sammanhållning och ser till att just dina kurser känns givande och viktiga för dig att läsa. Under den här fliken kan du se vilka som är engagerade i år och hitta kontaktuppgifter till dem. 

Vill du engagera dig?

Klicka här och se vad du kan göra!

Styrelsen 2024

Linnéa Blomstrand

Linnéa Blomstrand

Ordförande sts-ordf@utn.se

Valdemar Jeirud

Valdemar Jeirud

Kassör/vice ordförande sts-kassor@utn.se

Elvin Agneborg

Elvin Agneborg

Sekreterare sts-sekreterare@utn.se

Lautaro Radovic

Lautaro Radovic

Marknadsföringsansvarig sts-pr@utn.se

Estelle Corneman

Estelle Corneman

Klubbmästare sts-klubb@utn.se

Gabriella Birkenfalk

Gabriella Birkenfalk

Klubbmästare sts-klubb@utn.se

Emelie Edberg

Emelie Edberg

Arbetsmarknads- och alumnansvarig sts-arb@utn.se

Ludvig Wengström

Ludvig Wengström

Utbildningsansvarig sts-utb@utn.se

Louise Stensvad

Louise Stensvad

Studiesocialt och internationellt ansvarig sts-soc@utn.se

Sofia af Ekenstam

Sofia af Ekenstam

Sportansvarig

Företagsverket

  • Instagram
Emelie Edberg

Emelie Edberg

Arbetsmarknads- och alumnansvarig

Rickard Anner

Rickard Anner

Företagsverkare

Carolina Cuevas

Carolina Cuevas

Företagsverkare

Alice Gelotte

Alice Gelotte

Företagsverkare

Carolina Löfgren

Carolina Löfgren

Företagsverkare

Folke Petré

Folke Petré

Företagsverkare

Klubbverket

Klubbverket

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Gabriella Birkenfalk

Gabriella Birkenfalk

Klubbmästare

Estelle Corneman

Estelle Corneman

Klubbmästare

Ingrid Engquist

Ingrid Engquist

Klubbverkare

Emma Fredriksson

Emma Fredriksson

Klubbverkare

Konstantinos Kehagias

Konstantinos Kehagias

Klubbverkare

Ida Lindahl

Ida Lindahl

Klubbverkare

Shahin Mehrabi

Shahin Mehrabi

Klubbverkare

Jacob Starkenberg

Jacob Starkenberg

Klubbverkare

Albin Wielinder

Albin Wielinder

Klubbverkare

Lucas Wästlund

Lucas Wästlund

Klubbverkare

PR-verk

PR-verket

Lautaro Radovic

Lautaro Radovic

Marknadsföringsansvarig

Elvin Agneborg

Elvin Agneborg

Sekreterare

Ebba Gilén

Ebba Gilén

Sektionsfotograf

Sara Nikyar

Sara Nikyar

Sektionsfotograf

Olivia Borgelin

Olivia Borgelin

Merchansvarig

Joel Thalén

Joel Thalén

Sociala medier-ansvarig

Amanda Nilsson

Amanda Nilsson

Hemsideansvarig

Thea Bergman

Thea Bergman

Rekryteringsansvarig

SporTiS

Sportverket

  • Instagram
  • Facebook
Sofia af Ekenstam

Sofia af Ekenstam

Sportansvarig

Albin Eliasson

Albin Eliasson

Sportansvarig

Hedda Lundstedt

Hedda Lundstedt

Sportverkare

Hanna Mebius Svensson

Hanna Mebius Svensson

Sportverkare

Lukas Olausson

Lukas Olausson

Sportverkare

Smilla Parkler

Smilla Parkler

Sportverkare

Marie Stjernholm

Marie Stjernholm

Sportverkare

Bollplank/skyddsombud

Programrådsrepresentanter

Har du några synpunkter kring dina kurser eller föreläsare? Kontakta din kursrepresentant så tar de vidare dina synpunkter till sektionens utbildningsansvariga samt föreläsare!

Klass

STS1A

STS1B

STS1C

STS2A

STS2B

STS2C

STS3IT

STS3E

STS4IT

STS4E

STS5IT

STS5E

MILI1
MILI1
MILI2
MILI2

Namn

Estelle Corneman
Smilla Parkler 
Elvin Agneborg

Ida Hedberg

Sanna Gunnarsson

Rickard Anner

Julia Ploman
Hanna Lundin
Kalle Olsson 
Maya Linder
Ida Hallengren
Olivia Stålnacke 

Victor Guzmán

Mazen Al-Hakimi

Julian Strömqvist

Jerry Faisal

Mail för kontakt

corneman.estelle@gmail.com
smilla.parkler@gmail.com
elvin.agneborg@gmail.com
ida-hedberg@hotmail.com
sanna.gunnarsson@gmail.com 
rickard_anner@hotmail.com
julia.ploman@gmail.com
hanna.lundin99@gmail.com
karlleolsson@gmail.com
mayalin2001@hotmail.se
hallengren.ida@gmail.com
oliviastalnacke@gmail.com

kommer

kommer

kommer

kommer

Programrådet

Bollplank/skyddsombud

Klass

STS1A

STS1B

STS1C

STS2A

STS2B

STS2C

STS3E

STS3IT

STS4E

STS4IT

STS5E

STS5IT

Namn

Elliot Löwenhielm

Christoffer Lundh

Lucas Olausson

Sebastian Rendel

Thea Bergman

Yra Olsen Öbrink

Joel Åsberg

Anna Sparr

VAKANT

VAKANT

Fredrik Hermodsson

Marius Vangeli

bottom of page